Middeleeuwen

Pas in de loop van de middeleeuwen ontstonden op de zandkoppen aan de rand van het dal de esgehuchten . De agrarische methoden werden beter en ook de werktuigen bleken steeds meer geschikt om delen van het ruige veen te ontwateren en af te graven. Langzaam maar zeker veroverde de mens een eigen plek in het Reestdal en kon hij zijn stempel op het gebied gaan drukken. Het beekdal werd ingericht ten dienste van het gemengde bedrijf : hakhoutbosjes, akkertjes, houtwallen, meidoornhagen, veenputten, enz. Overigens zijn er niet veel vondsten gedaan uit de periode van de middeleeuwen. De meest bekende is een met keien aangelegde voorde bij Den Oosterhuis. Deze doorgang door de Reest lag ter hoogte van het zogenaamde Jodenvonder, een weinig voorstellend bruggetje tussen Rabbinge en Schrapveen. Route 7 van de wandeling “De loop van de Reest” gaat door dit gebied.
In de vroege middeleeuwen, zo tussen 500 en 1000, was het Reestdal nog steeds “woest en ledig” en nagenoeg onbewoond.Het gebied was moeilijk toegankelijk en ook onaantrekkelijk door de vele moerasbossen en het overal aanwezige en o zo verraderlijke veenmoeras. Pas vanaf de 12de eeuw wordt de invloed van de mens merkbaar. Bossen op de zandkoppen worden gekapt en veranderd in vruchtbare akkertjes. De eerste boerderijen worden neergezet.
Het zal allemaal niet veel zijn geweest, maar bij Dunningen wordt een stenen havezathe gebouwd, het klooster van Dickninge wordt gesticht en op kleine zandopduikingen langs de Reest sticht men kleine buurtschappen zoals Schiphorst, Havixhorst, Oud-Avereest, IJhorst en Lutten. In 1520 bestond het esgehucht Oud-Avereest uit vijf erven en een kerkje. Bij de kerk hoorde een weme, een pastorie, die ook dienst deed als boerderij. Tegenover de Ned.Hervormde Kerk van Oud-Avereest staat nu “De Wheem”, een historische boerderij, die nu dienst doet als informatiecentrum en eigendom is van Landschap Overijssel. Ook mooi bewaard is het dorpsgezicht IJhorst. Hier werd in de 13de eeuw een kerk gesticht vanuit het klooster Zwarte Water bij Hasselt. De namen Rabbinge en De Wildenberg worden in de 14de eeuw het eerst genoemd.

This entry was posted in Vroeger en nu and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>