Hakhoutbosjes

Hakhoutbosjes worden vaak in één adem genoemd met geriefhoutbosjes. Ze hebben dezelfde functies,namelijk het leveren van hout voor afrasteringpalen,gereedschappen en voor brandstof. Hakhoutbosjes komen op de hogere delen van Nederland voor,geriefhoutbosjes treffen we aan  in het Hollandse veenweidegebied.

 Geriefhoutbosjes of boerengeriefhoutbosjes betekent letterlijk: boeren plantten vroeger bosjes aan waaruit ze hout haalden dat ze voor allerlei doeleinden konden gebruiken. Gerief betekent gebruik. Vaak werden de bosjes omgeven door een sloot om het vee tegen te houden.

In het Reestdal bestaan hakhoutbosjes vaak vooral uit eik en berk. De eik overheerste vroeger, men sprak niet voor niets over eikenhakhoutbosjes. De boeren van nu hebben geen hakhoutbosjes meer nodig, het beheer ervan is in handen van de twee provinciale landschappen die grote delen van het Reestdal in bezit hebben: Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap. Het onderhoud of de aanleg van hakhoutbosjes past ook erg goed in wat tegenwoordig agrarisch natuurbeheer wordt genoemd. Particulieren kunnen dus ook meewerken aan het in stand houden van een oud cultuurlandschap.

Behalve dat de bosjes voor het landschap een aanwinst zijn, profiteren ook de flora en de fauna ervan. Hakhoutbosjes geven dieren gelegenheid voor rust en dekking(reewild bijvoorbeeld) ze bieden nestgelegenheid voor vogels als winterkoning,fluiter,zwartkop,enz. Ze geven voedsel aan verschillende diersoorten en kunnen ook onderdeel zijn van ecologische verbindingszones. Hakhoutbosjes horen in een oud cultuurlandschap als het Reestdal thuis en er moet naar gestreefd worden om ze te behouden of weer aan te leggen op plekken waar ze zijn verdwenen.

 

Voor particulieren is onderstaande website interessant:

http://www.groeneblauwedienstenoverijssel.nl/

This entry was posted in kleinschalig landschap and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>