Beekdal Geeserstroom

Het  beekdal dat we in dit artikel bezoeken is dat van de Geeserstroom, een beekje dat te vinden is in de driehoek tussen Gees, Nieuw Balinge en Meppen.

Er wordt veel gewandeld in de boswachterij Gees. Vooral het heidegebied de Hooge Stoep is erg favoriet. Wat veel minder bekend is, is het lager gelegen beekdal dat ten oosten van de boswachterij ligt, terwijl de wandel- en fietsmogelijkheden er ongeëvenaard zijn: het beekdal van de Geeserstroom. Het verhaal van dit gebied vertoont veel overeenkomsten met de artikelen over de andere drie beekdalen.

In de eerste helft van de vorige eeuw is ten faveure van de landbouw erg veel vernield. Veel landschapselementen zoals kleine beekjes, houtsingels en moerasjes verdwenen, er werden veel watergangen gegraven om het beekdal te ontwateren en  het waterpeil zakte dramatisch. Kortom, het gebied werd saaier en droger. Veel natuurwaarden (karakteristieke flora, weidevogels) gingen sterk achteruit. Waterberging

Maar anno 2007 hebben de waterschappen andere zorgen. Door de verwachte extreme regenval is men bang voor veel wateroverlast in de lagere delen van Drenthe. Dat zijn meestal de randen van de provincie. In Meppel weten ze daar alles van. Door de waterafvoer van de Wold Aa en De Reest kwam de stad in de jaren vijftig en zestig nog regelmatig met de voeten in het water.

Tegenwoordig duikt steeds vaker het woord waterberging op. Het waterschap Velt en Vecht wil in Drenthe delen van beekdalen geschikt maken als waterbergingsgebied in tijden van overvloedige regenval. Vroeger hoopte het water zich op in het benedenstroomse deel van het beekdal.

Nu ziet men mogelijkheden om al in de middenloop van de beek  water te bergen als dat nodig is. Daarvoor moeten dan wel kades worden aangelegd. Velt en Vecht heeft in de buurt van Gees twee waterbergingsgebieden ingericht.

Eén ervan de Roonboom heeft in januari al eens helemaal blank gestaan. Dat was toen even noodzakelijk omdat stroomafwaarts een visstrap werd aangelegd en het water van de Geeserstroom geen kant op kon. Het leverde een prachtig landschap op: 200 ha grasland omgetoverd tot een groot binnenmeer. Grote delen van het stroomdal stonden onder water. Net zoals dat vroeger altijd in natte winters gebeurde. Voor RTV Drenthe sensationeel genoeg om er een mooie reportage van te maken.

Net als vroeger

Op informatieborden in het gebied staat duidelijk wat men met het gebied wil. Het moet een landschap worden met een bijzondere natuur: meanderende beken, moerassen, bloemrijke graslanden, hier en daar een netwerk van houtsingels en vooral veel open landschap. En natuurlijk met de daarbij horende flora en fauna. Inmiddels is ongeveer 600 ha langs de Geeserstroom natuurgebied.

Rondom het dorp Gees en landgoed De Klencke zijn kleine natuurgebiedjes ontstaan die in de toekomst met elkaar verbonden worden. Een deel van het gebied gaat er uitzien als rond 1900. Om dit te bereiken zijn erg veel maatregelen genomen: er zijn veel sloten en watergangen gedempt, kleine beekjes zijn gegraven, moerasgebiedjes hersteld, houtsingels hersteld of nieuwe singels aangeplant, de bovenlaag van voormalig landbouwgrond verwijderd, en nog veel meer.

De Geeserstroom heeft geen verbinding meer met de Hoogeveense Vaart. Dit alles heeft natuurlijk grote invloed op het waterpeil en de grondwaterstand. Men verwacht op een aantal locaties een stijging van de grondwaterstand met ongeveer een meter ! “Vernatting” noemt men dat tegenwoordig. Al weer zo’n woord. We zullen het nog vaak horen. Het woord “Verdroging” kennen we in natuurgebieden al jaren, net als “Verzuring “en “Vermesting” .

De drie V’s die jarenlang centraal hebben gestaan in het natuurbeheer. Komt het dan uiteindelijk toch nog goed met onze natuur ? Wordt de V van “Vernatting” de redding van de uitgedroogde beekdalen in ons land ? Als dat zo is hebben we die redding voor een deel te danken aan de angst voor het broeikaseffect.

Historie

Er is in het verleden veel gebeurd rondom Gees. Het dorp Gees is al honderden jaren oud en ook in de omgeving is veel te zien. Een mooi voorbeeld van zo’n bezienswaardigheid is De Klinkenberg. Dit is het restant van een motte. Een motte is een  geheel of gedeeltelijk kunstmatig opgeworpen heuvel met een regelmatige vorm, vaak omgeven door een natte of droge gracht.

Zevenhonderd jaar geleden stonden vlak buiten Gees twee enorme heuvels. Op de hoogste heuvel stond een mottekasteel, op de andere een voorburcht. Beide heuvels waren omgeven door een gracht. De heuvel van de voorburcht werd in de jaren dertig geheel afgegraven voor de zandwinning. Van de hoofdburcht is de heuvel nog gedeeltelijk te bewonderen.

Een informatiepaneel geeft veel leuke bijzonderheden over de geschiedenis van motte de Klinkenberg. In Drenthe zijn nog vier locaties van mottekastelen bekend.

Wandelen en fietsen

Het stroomgebied van de Geeserstroom en de nabije omgeving is erg geschikt voor een mooie wandeling of fietstocht. Met behulp van een goede kaart is het niet moeilijk om de “nieuwe natuur” van de Geeserstroom goed te bekijken. Er zijn ook veel fietsroutes in deze regio.

Informatie

Het inrichtingsplan Geeserstroom is tot stand gekomen door samenwerking van waterschap Velt en Vecht, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied Drenthe.

Op de website van Velt en Vecht is een leuke folder over de ontwikkelingen van de Geeserstroom en Aalderstroom te downloaden. (PDF formaat)

Voor een foto-impressie klikt u hier naar een mapje uit het foto-album:

http://nl.fotoalbum.eu/reestdalalbum/a235350

Dit bericht is geplaatst in Beekdalen, Natuur en getagd , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>