Zwerven over Landgoed Linde, De Slagen en rond Het Zwarte Gat

De meest mensen rijden er aan voorbij en zien het infopaneel niet eens staan. Of hebben geen flauw idee, dat je vanuit het Drentse dorpje Linde een leuke zwerftocht kunt maken. Linde ligt tussen

Jonge bossen op Landgoed Linde

Dedemsvaart en Zuidwolde op de flanken van de bekende stuwwal van Zuidwolde.  Als je door het dorp fietst voel je het reliëf in het landschap. Je gaat duidelijk de bult op (of af). Linde ligt aan de rand van het Reestdal. Al in de Middeleeuwen woonden er mensen.

Landgoed Linde

Toen de overheid in 1995 met een Landgoedregeling kwam maakten landeigenaren (vaak agrariërs) daar dankbaar gebruik van. Dankzij het verlenen van subsidies werd boerenland veranderd in een nieuw ontworpen landschap met bosaanplant, poelen, oprijlanen, watergangen, houtsingels, boomgaarden en andere landschapselementen. Zo ontstond in 2003 Landgoed Linde en in 2005 Landgoed Nolderhoeve, dat zuidelijker aan de andere kant van de N48 ligt. Inmiddels zijn we bijna vijftien jaar verder. Nu ligt Linde veilig in de luwte van een mooi natuurgebied dat nog volop in ontwikkeling is.

Infopaneel staat bij de boomgaard

Zeldzame varens en niet verwachte orchideeën

Even buiten Linde ligt een prachtige boomgaard, grenzend aan een lange oprijlaan. Een mooi startpunt voor deze zwerftocht door de omgeving van het dorp. Het infopaneel vertelt dat er 170 hoogstamvruchtbomen staan. Nu de bodem bedekt is met een tapijt van duizenden bloeiende pinkster- en paardenbloemen kun je niet meteen starten. Even genieten van die weelde aan kleur. We zijn niet de enigen. Regelmatig stoppen voorbijgangers voor het nemen van wat foto’s. De route over het landgoed is gemarkeerd. Verdwalen kun je hier niet, daarvoor is het landgoed te klein. Genieten lukt wel, de (inheemse) bomen lopen uit. Overal openspringende knoppen. Het bos is erg geschikt om met een flora in de hand inheemse bomen te leren kennen. Om er een paar te noemen die je hier kunt vinden: berk, hazelaar, vogelkers, linde, hulst, eik, lijsterbes, meidoorn,sleedoorn, je komt ze allemaal tegen.

Bloeiende vogelkers

Het bos is nog erg jong, bomen staan nog in de rij waarin ze aangeplant zijn. Het bos heeft nog geen sfeer, de ziel ontbreekt nog. Wat ontbreekt is dood hout, open plekken e.d. Dat kan ook nog niet, dat duurt nog jaren. Denk niet, dat saaiheid de boventoon voert. Niets is minder waar. De natuur heeft soms weinig tijd nodig om voor verrassingen te zorgen. In de vroege zomer bloeien hier orchideeën in kleine hooilandjes en op het jonge landgoed werden zeldzame varens aangetroffen. En dit alles zonder menselijk ingrijpen.

Langgerekte percelen landbouw en bos op De Slagen

De Slagen

Aan de noordzijde van het Landgoed ligt het boerenland. Uitgestrekte landerijen die intensief bewerkt worden. In de verte raast het verkeer over de drukke N48. Met een imposante trekker bemest een boer zijn land. De uitzichten zijn hier geweldig. Wat opvalt is de vorm van de akkers. Die zijn hier allemaal lang en vrij smal. Ze worden afgewisseld door bospercelen die ook al bestaan uit lange stroken. We lopen door De Slagen. Vroeger liep hier een beekje: de Egge. Dit stroompje werd in de tijd van de veenontginningen gebruikt als een soort as, een markeringspunt in het veenlandschap. Het ruige landschap werd rond 1900 ontgonnen in lange stroken die loodrecht op de beek stonden. Zo

De Vogelzangse wijk doorkruist De Slagen

kon je overzichtelijk en schematisch te werk gaan. Je ziet het nog terug in het landschap. De route van de De Loop van de Reest vinden we hier ook. Smalle voetpaden lopen hier door de langgerekte bospercelen. Vroeger liepen deze paadjes door het uitgestrekte veen. De bossen zijn pas na de ontginningen ontstaan. De natuurwaarden zijn zo bijzonder dat De Slagen werden aangekocht door Het Drentse Landschap. De afwisseling in verschillende landschapstypen maakt dit reservaat bijzonder.

De Slagen

Het Zwarte Gat

Lopend langs de oever van de Vogelzangse Wijk bereiken we een veenplas met de  weinig aantrekkelijke naam Het Zwarte Gat. Vroeger

Het Zwarte Gat of Het Blauwe Gat ?

werd hier turf gewonnen. Het veenwater was erg donker van kleur. De  veenplas zal zijn naam hier aan te danken hebben. Je kunt een mooie wandeling om de plas heen maken. In de zomer wemelt het hier van de libellen ! Het Drentse Landschap heeft hier een mooie gemarkeerde route uitgezet. Deze wandeling is 5 kilometer lang en gaat door het Schottersveld. We komen weer uit bij de Vogelzangse Wijk en lopen dan richting Landgoed Linde.

Paardenbloemen bedekken de jonge bosbodem

Lengte van de route: ongeveer 10 kilometer.

This entry was posted in wandelen and tagged , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>