Drempels en voordes in de Reest

Beekherstel Reestdal deel 1

De waterhuishouding in het Reestdal ligt al jarenlang erg gevoelig. Oorzaak ? Te veel verschillende belangen. Natuurbeschermers zien het liefst veel dynamiek in het waterpeil en opteren voor een nat Reestdal met een hoge grondwaterstand, agrariërs daarentegen willen grond waarop te werken valt en daar vallen ondergelopen graslanden niet onder. En dan zijn er natuurlijk nog particulieren, bedrijven, organisaties e.d die allemaal hun wensen hebben.

Project Waterschap Reest en Wieden

In augustus 2014 is Waterschap Reest en Wieden gestart met een water-op-maat project, waarin na veel overleg een heleboel belanghebbenden zich kunnen vinden. Het doel van dit project is drieledig:

-het grondwater- en oppervlakte peil moet omhoog, het Reestdal verdroogt anders,    waardoor veel natuurwaarden verloren gaan.

-er mogen geen hoogwaterproblemen ontstaan in de benedenloop van de Reest (lees:    omgeving Meppel)

- vissen hebben nog te veel barrières om stroomopwaarts de Reest in te zwemmen.Die      situatie moet verbeteren.

Wat gaat er gebeuren? 

- Bestaande drempels worden opgehoogd, er wordt een nieuwe drempel in de middenloop   aangelegd.

- Er komen drie knijpstuwen in de Reest. Dit gebeurt bij Den Kaat, Rabbinge en De    Vledders. Deze sluisjes moeten bij extreme  neerslagperiodes het water in de middenloop  een poosje vasthouden.

- Op vijf plaatsen wordt de Reest ondieper gemaakt.

- Een aantal sloten en greppels wordt ondieper gemaakt, zodat ze minder snel water afvoeren.

- Bruggen bij Rabbinge en Den Huizen en Den Kaat worden vervangen.

- Bij twee stuwen worden vispassages aangelegd.

Deze website gaat de werkzaamheden van dit project volgen en geeft hier met enige regelmaat verslag van.

Inmiddels heeft de media het belang van dit project ook ontdekt.

This entry was posted in Geen rubriek and tagged , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>