Poelen

Een poel bevat stilstaand oppervlaktewater in een vaak afgesloten laagte. Een poel wordt gevoed door regenwater, maar dat kan ook grondwater, kwel of een sloot zijn. Meestal zijn poelen zo diep, dat ze in de zomer nog water bevatten. Vroeger werden ze gegraven om het vee van drinkwater te voorzien. Tegenwoordig zijn ze meer van ecologisch belang. Ze bevatten een karakteristiek ecosysteem dat bestaat uit een uitgebreid aantal soorten oever-en waterplanten, slakken, insecten, kikkers, padden en salamanders. Ze kunnen aantrekkelijk zijn voor verschillende soorten vogels, zoals zwaluwen maar ook zoogdieren, zoals de watervleermuis, hebben er voordeel van. Poelen moeten regelmatig worden onderhouden, anders groeien ze dicht en holt de natuurwaarde achteruit.  En dat is dus net de zwakke schakel in het geheel. Onderhoud kost tijd en geld. Door schaalvergroting en technische vooruitgang zijn in de afgelopen tientallen jaren erg veel poelen verloren gegaan. Zelfdrinkers maakten poelen voor het vee overbodig en onderhoud bleef dus al snel uit.


Landschap Overijssel en Het Drentse Landschap hebben op meerdere plaatsen in het Reestdal poelen aangelegd of hersteld. Ook particulieren vonden de subsidiepotjes en lieten poelen aanleggen.

Veel voorkomende waterplanten zijn bijvoorbeeld drijvend fonteinkruid, watergentiaan,gewone waterranonkel, waterviolier en waterpest. In de oeverzone groeien planten zoals riet, liesgras, kleine lisdodde en waterweegbree. De meest opvallende bewoners van de poelen zijn natuurlijk de amfibieën: de kikkers, de padden en de salamanders.

Voor het leggen van de schaalloze eieren hebben deze dieren water nodig. Het stilstaande water raakt in het voorjaar al gauw opgewarmd, waardoor de eitjes zich goed kunnen ontwikkelen. De meest voorkomende amfibieën in de poelen van het Reestdal zijn de gewone pad, de groene kikker, de bruine kikker en de gewone watersalamander.

In het vochtige Rabbinge aan de Drentse kant kan in het voorjaar worden genoten van het concert van de boomkikkers. Deze kleine populatie is de meest noordelijke van ons land.

This entry was posted in kleinschalig landschap and tagged , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>