Springende vissen in de Paardelanden

Het project Vispassage, Paardelanden Linde is klaar. Waterschap Reest en Wieden heeft in de bovenloop van de Reest het beekje wat meer aanzien gegeven. Vissen kunnen hier stroomopwaarts over een zestal trapjes springen. Zo bereiken ze de bovenloop van de Reest. Alleen…….. die bovenloop stelt niet veel voor.

Stuw verleden tijd

Het waterschap heeft op de locatie een stuwtje verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn de zes vistrappen gekomen. Dat is natuurlijk pure winst. Stuwen in een beek, daar zijn er in het verleden genoeg van gebouwd. Dat was nog in een tijd waarin men het nut van kronkelende beekjes in oude kleinschalige beekdallandschappen niet zag. In het kader van de agrarische vooruitgang werden talloze beken gekanaliseerd en werd de waterstand in een beekdal gereguleerd met behulp van stuwen en gemalen.

De stuw bij de Paardelanden had tussen het bovenstroomse deel en het benedenstroomse deel een verschil van 60 cm. De vistrappen vangen dit verschil nu op. Hierdoor wordt de beek natuurlijker.

Er gebeurde meer

Naast de aanleg van zes vistrappen werd ook een nieuwe meander gegraven. Een sloot die een verbinding vormt tussen de Reest en het Ommerkanaal werd verondiept, dat wil zeggen dichtgegooid met grond, die vrij kwam bij de aanleg van de meander. Verder is er nog een winterbed aangelegd. Bij veel neerslag wordt hier water vastgehouden.

Doel 

Waarom dit project? Het waterschap omschrijft in haar projectplan twee doelstellingen: de Reest op deze plek passeerbaar maken voor vissen en men wil de afwatering op de Reest versterken. Meer water in het Reestdal dus. Als blijkt, dat de aangrenzende hooilanden vaker onder water komen te staan levert dat geen problemen op, want deze landen zijn eigendom van Het Drents Landschap en Landschap Overijssel. Het kan deze organisaties niet nat genoeg!

Bovenloop? 

In het projectplan staat de volgende tekst:

“Door de aanleg van de vispassage wordt dit deel van de Reest vispasseerbaar. Dit heeft een positief effect op de vismigratie en daarmee ook op de eoclogische kwaliteit van de Reest.”

Vooropgesteld: we moeten blij zijn met dit project. Echter, als je de Reest achter de vistrappen bovenstrooms volgt, houdt het beekje na de gegraven meander plotseling op. Een duiker onder een dam vormt nog een verbinding met het stukje Reest dat vanaf de Reestweg richting de Paardelanden stroomt. Bij het Bergje ligt een grote stuw tussen de Reest en de Braambergersloot. Hier komt geen vis langs.( zie vorig artikel)

Conclusie: er is nog nauwelijks vismigratie mogelijk in de bovenloop van het Reestdal. Om de bovenloop voor vissen echt bereikbaar te maken zijn veel grotere ingrepen nodig. En de vraag is of die er ooit komen.

This entry was posted in De Reest and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Springende vissen in de Paardelanden

  1. Simon says:

    Voordat de reest Meppel nadert, wordt hij onderbroken door de a28 en de Hoogeveense Vaart. Daarna gaat hij verder richting Meppel. Tenminste zo lijkt het, want de bovenloop (voor de onderbreking) loost zijn water op de Hoogeveense Vaart en hoe ze het iedere keer weer doen om het Reestdal in de benedenloop in natte perioden onder water zetten?? Bij het informatiebord langs het fietspad en de Hoogeveense Vaart, waar de benedenloop begint is niks. Mogelijke bemaling of doorvoer is niks van zichtbaar. Ook ben ik benieuwd hoe en of het überhaupt mogelijk is om als vis te migreren in de Reest. Want er lijkt alleen een stuw zichtbaar de de bovenloop loost op de Hoogeveense Vaart.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>