Tag Archives: Paardelanden

Springende vissen in de Paardelanden

Het project Vispassage, Paardelanden Linde is klaar. Waterschap Reest en Wieden heeft in de bovenloop van de Reest het beekje wat meer aanzien gegeven. Vissen kunnen hier stroomopwaarts over een zestal trapjes springen. Zo bereiken ze de bovenloop van de … Continue reading

Posted in De Reest | Tagged , | 1 Comment

Schrapveen

Het reservaat Schrapveen is eigendom van Het Drents Landschap en is ongeveer 60 ha groot. Het gebied wordt aan de oostgrens begrensd door de Paardelanden. Het natte terrein ligt niet direct aan de Reest. Een hogere gelegen dekzandrug vormtĀ  een … Continue reading

Posted in De mooiste plekjes | Tagged , , , | Leave a comment