De knotwilg als ecosysteem

Een rij knotwilgen in het landschap is een lust voor het oog. Weinig mensen,die daar de schoonheid niet van inzien. Naast deze leen boom als levensgemeenschapandschappelijke en esthetische waarde zijn knotbomen ook belangrijk voor veel planten- en diersoorten. Als je een oude knotboom van dichtbij bekijkt wordt dat ook wel duidelijk. Veel holtes, ondoordringbare takken,onbereikbare plekjes,vaak een ruwe grillige schors en op veel plekken mossen,varens en andere plantensoorten die zich in of op de boom goed thuis voelen. Dat moet een paradijs voor veel diersoorten zijn!

De holtes zijn erg geschikt voor nestgelegenheid en slaapplaats. Van de steenuil is bekend dat ie graag broedt in oude holle knotwilgen. In het Reestdal is deze relatie er niet. Steenuilen broeden er wel, maar de knotbomen ontbreken. Vaak maken de steenuilen gebruik van oude schuren of andere broedplaatsen. Als het biotoop maar niet te netjes is. Er zijn meer vogelsoorten, die van knotbomen profiteren. Kleine zangvogels vinden er hun voedsel. Soorten als gekraagde roodstaart,ringmus,holenduif en wilde eend broeden er hun eieren uit. Vleermuizen en marterachtigen als bunzing,hermelijn en wezel gebruiken oude holle bomen als slaap- en schuilplaats.vlier als zaailing

Als de wilgen in het vroeger voorjaar bloeien is het tevreden gegons niet van de lucht. Het wemelt van bijen en hommels die na een lange winter eindelijk weer eens de smaak van nectar en stuifmeel ervaren. De wilg is een insectenbloeier en is tweehuizig. Een boom heeft of mannelijke of vrouwelijke katjes.

Onder de schors leven veel soorten ongewervelden als spinnen,pissebedden,duizendpoten. In de kruin groeien vaak allerlei planten, zoals mossen en varens. Vooral de eikvaren wordt nogal eens op oude knotwilgen aangetroffen. Als er dood hout en andere organisch materiaal op de knot ligt geeft dat uitgepoepte zaden kansen om uit te groeien. Zo vind je regelmatig boven op knotwilgen kleine vlierstruikjes.

wilgen zijn insectenbloeiers

This entry was posted in Flora, kleinschalig landschap, landschapselementen. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>