Hoog water in het Reestdal

Zo erg als in 1998 was het niet. Verre van dat. Toen viel er 100 mm. regen in 24 uur. Dat is 100 liter water op elke vierkante meter land! Het hele Reestdal stond toen blank. De afgelopen week was Nederland weer eens in de ban van het hoge water. Rijn, Maas, IJssel en Vecht, samen met nog een groot aantal andere rivieren en beken, ze waren voortdurend in de media te vinden. Gisteren, op zondag 16 januari scheen de zon, was het zacht (een graadje of 12,13) en trokken veel mensen erop uit om de hoge waterstanden op de gevoelige plaat vast te leggen. Natuurlijk was de Reest hoog en uiteraard stonden de graslanden tussen Meppel en Hafweg onder water, maar sensationeel was het allemaal niet. Een mooi gezicht was het wel. Al dat water onder een strakblauwe lucht. Prachtig om te zien!

De Reest heeft een stroomgebied van ongeveer 6000 ha. Een stroomgebied is een gebied, dat water via een beek of rivier afvoert. Dat betekent dus, dat al het regenwater van een oppervlakte van zo’n 12.000 voetbalvelden door de Reest moet worden verwerkt. Sinds begin jaren ’70  wordt er echter ook veel water door de Reestvervangende Leiding afgevoerd. Deze kunstmatige watergang is 11 kilometer lang, loopt min of meer parallel aan het Reestdal en mondt uit in het Meppelerdiep. Zonder dit afvoerkanaal zouden inundaties in het Reestdal veel heftiger zijn en op meer locaties voorkomen. Veel natuurliefhebbers vinden dit jammer. De agrariërs, die nog in het Reestdal werkzaam zijn niet. Het water van de Reest stroomt naar de Hoogeveense Vaart.  In het bovenstroomse deel van de Reest treedt het beekje niet of nauwelijks buiten haar oevers. Dit gebeurt wel regelmatig in het benedenstroomse deel, tussen IJhorst en Meppel. Vanaf de Lankhorsterweg zijn ’s winters vaak grote watervlaktes te zien. De Reest, normaal niet breder dan een meter of acht heeft dan een breedte van enkele honderden meters. Het vele water trekt dan allerlei watervogels aan en overwinterende ooievaars voelen zich er prettig.

Oorspronkelijk was het stroomgebied van de Reest veel groter: meer dan 30.000 hectare. Dit gebied was voor een deel bedekt met hoogveen en hield veel water vast. Toen de natte hoogveengebieden in cultuur werden gebracht werd het stroomgebied verkleind tot iets meer dan 10.000 hectare. En met de komst van de Reestvervangende Leiding bleef er niet meer dan een kleine 6000 hectare over. Het moet dus wel erg hard en lang regenen wil het Reestdal van Dedemsvaart tot Meppel blank staan. Alleen in 1998 gebeurde dat.

This entry was posted in De Reest, Geen rubriek and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Hoog water in het Reestdal

  1. Pingback: SWOS Wintertocht 24 januari 2015 wandelen door het Reestdal

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>