Ecoducten over de N48 : primeur voor Noord-Nederland

Iedere automobilist die met enige regelmaat over de N48 tussen Balkbrug en Hoogeveen rijdt kent ze: de twee indrukwekkende brede ecoducten die de fauna in de regio een veilige overtocht moeten garanderen. De ene ligt ter hoogte van Linde, de andere bevindt zich op de plaats van een voomalig (en gevaarlijk) kruispunt vlak buiten Zuidwolde. Half november werden ze officieel geopend. Ze hebben dankzij een prijsvraag onder de inwoners van de gemeente De Wolden leuke namen gekregen. Het ecoduct bij Linde heet Stiggeltie en die bij Zuidwolde draagt de naam Suthwalda. Dit laatste bouwwerk heeft nog een andere functie. Er is ook een fietspad overheen aangelegd. Hier kunnen reeën en dassen hand in hand met fietsers de overkant van de drukke N48 bereiken. In de praktijk zal hier wel sprake zijn van een soort ploegendienst. Fietsers overdag en de dierenwereld ’s nachts. Suthwalda wordt dan ook een combiduct genoemd.

Ecologische hoofdstructuur

De aanleg van beide ecoducten is onderdeel van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur. In Nederland liggen veel natuurgebieden geïsoleerd van elkaar en veel van deze verspreide natuur krijgt meer kansen als er verbindingszones worden aangelegd. Het concept Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in 1990 geïntroduceerd. Deze moet in 2021 gerealiseerd zijn en zal dan een totale oppervlakte van ongeveer 750.000 hectare omvatten. Dat is gelijk aan ongeveer 17,5% van de totale oppervlakte van Nederland. Zo moeten de twee ecoducten over de N48 het Drents Plateau (Midden Drenthe) verbinden met de Sallandse Heuvelrug. Het Reestdal vervult hierin een brugfunctie. Het huidige kabinet ( lees: staatssecretaris Bleeker) heeft niet veel zin om nog veel geld in de EHS te steken.Als dit beleid in de komende jaren wordt voortgezet zal de verbinding met Midden-Drenthe een utopie blijken. Er liggen namelijk nog drie barrières die voor de dierenwereld voorlopig nog moeilijk te passeren zijn: de A28, de Hoogeveense Vaart en de spoorlijn Hoogeveen-Meppel. Een kritische blik op dit zes miljoen kosten project is terecht. Toch heeft de aanleg van de twee ecoducten meerwaarde. Minder kans op ongelukken veroorzaakt door overstekend wild en meer leefruimte voor de fauna in onze regio. En als dan ook nog twee veilige tunneltjes onder de N48 worden gerealiseerd ( ter hoogte van Den Kaat en Nolde/Schrapveen) kunnen de bewoners van de regio ook veilig de overkant van de weg bereiken.

Zand

Bij de aanleg van ecoducten was 50.000 m3 zand nodig. Een groot deel van deze grond is afkomstig van natuurontwikkelingsprojecten in beheer bij Stichting Het Drentse Landschap. Zo werd de bovenlaag verwijderd van een 7 ha groot graslandperceel in het reservaat Meeuwenveen/Takkenhoogte. Ook in en rondom de natuurgebiedjes Het Zwarte Gat en het Nolderveld werd landbouwgrond omgezet in schrale grond waarop de heidevegetatie van vroeger weer moet terugkomen. Zwaar beladen vrachtwagens reden de afgelopen maanden af en aan.

 Inrichting

Om een ecoduct aantrekkelijk voor dieren te maken zijn wel wat aanpassingen nodig. Een opgang met alleen maar zand is niet genoeg. Daarom zijn de ecoducten op een natuurlijke manier ingericht. Dode boomstronken, aanplant van bomen en struiken, uitgestrooide heideplagsel en hier en daar plekken met reliëf moeten de reeën,dassen,vossen en andere dieren over de streep trekken om op deze veilige manier op avontuur te gaan in een nieuwe omgeving. Voor de twee ecoducten is een ecoprofiel gemaakt. In deze omschrijving spreken ecologen de verwachting uit, dat de ecoducten behalve door de veel voorkomende soorten,zoals ree en vos ook  gebruikt zullen worden door dwergmuis,bruine vuurvlinder,zilveren maan, kamsalamander, heikikker, heideblauwtje,boommarter, eekhoorn, hazelworm en das. Binnen dertig jaar verwacht men ook dat edelhert en wild zwijn deel uitmaken van de Drentse en Overijssels natuur.

Dwingelderveld

De twee ecoducten over de N48 zijn de eerste ecoducten in Noord-Nederland. Er staat nog een hele grote op het programma. Over de A28 wordt een ecoduct gebouwd om het Dwingelderveld met het Terhorsterzand te verbinden.

Het jeugdprogramma Het Klokhuis maakte in 2009 een aflevering over de EHS: http://player.omroep.nl/?aflID=10419015 

Een website met veel informatie over ecoducten en faunapassages in ons land:http://www.mjpo.nl/faunapassages/ecoducten/

This entry was posted in Algemeen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>