Category Archives: landschapselementen

In deze rubriek vindt u een korte omschrijving van een aantal kleine landschapselementen die in een beekdal(kunnen) voorkomen.

Koeien houden van bomen

Hier en daar zijn er nog gelukkige koeien in Nederland. Die nog weten wat regen en wind is, die nog ervaren wat het is om in het vrije veld vers gras te eten. En die merken hoe prettig is als … Continue reading

Posted in kleinschalig landschap, landschapselementen | Tagged , , , | Leave a comment

Zwarte elzen langs de esrand

Veel mensen denken bij het woord es aan die inheemse boom met zijn mooie gitzwarte knoppen. Maar het woordje heeft nog een andere betekenis. In het boekje Leestekens in het landschap ( uitgegeven door Landschapbeheer Nederland) staat de volgende omschrijving: Een … Continue reading

Posted in Akkerbouw, landschapselementen | Tagged , | Leave a comment

Grauwe klauwier houdt van esranden

Esranden Op een aantal locaties in het Reestdal zie je ze nog: esranden. Een duurdere benaming is estaludbegroeiingen, maar het woord taludbegroeiing behoort meer tot het vakjargon van de natuurbeheerders. Esranden zijn vaak smalle stroken beplantingen die vroeger werden aangebracht … Continue reading

Posted in Fauna, Geen rubriek, landschapselementen | Tagged , | Leave a comment

Rabatbosjes

Op een aantal locaties komen in het Reestdal rabatbosjes voor. Door gebrek aan onderhoud zijn de meeste bosjes bijna niet meer als oorspronkelijk rabattenbos te herkennen. Soms wordt een rabatbosje weer opnieuw aangeplant, zoals in het zuidelijk deel van de … Continue reading

Posted in Geen rubriek, landschapselementen | Tagged , | Leave a comment

De knotwilg als klein natuurreservaat.

Het Reestdal is rijk aan wilgen ( boswilg, geoorde wilg, grauwe wilg) maar niet aan knotwilgen ( schietwilg). Voor een mooie rij geknotte bomen moet je in de bovenloop van het beekdal zijn. Op Krok om heel precies te zijn, … Continue reading

Posted in Flora, kleinschalig landschap, landschapselementen | Leave a comment

Landschapselementen in een beekdal

Het landschap in een beekdal is ontstaan door de wisselwerking van mens en natuur. Het is de natuur die ooit de weg van een meanderende stroom bepaalde, het zijn de mensen die de omgeving van een beek hebben ingericht. Een … Continue reading

Posted in landschapselementen | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment